Tetra Smaak

Tetra Smaak

Tetra Smaak is het mengsel met een aandeel van 70% tetra Engels raaigras
(en 30% diploïd). Zeer geschikt voor maaipercelen die ook beweid moeten worden en daarnaast ook geschikt voor doorzaai. Voor zeer hoge opbrengsten van gezond, smakelijk gras, dat snel hergroeit. Kroonroestresistentie van absoluut topniveau! Met alleen de allerbeste rassen van de Nederlandse lijst.

Zaaiadvies: 45-50 kg/ha

Samenstelling:

50% Engels raaigras tetraploïd
30% Engels raaigras diploïd
20% Engels raaigras tetraploïd